კონკურსი საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) მენეჯერის ვაკანსიაზე

  • PR გეგმისა და სტრატეგიის განსაზღვრა
  • მედიასთან კომუნიკაცია,  პრესრელიზების მომზადება და გავრცელება
  • პრესკონფერენციების და სხვა საჯარო ღონისძიებების ორგანიზება
  • ვლოგების და გრაფიკული ვიზუალური მასალის კონცეფციის შემუშავებასა და მომზადებაში მონაწილეობის მიღება
  • ვებგვერდისა და სოციალური მედიის არხების მართვა
  • Copywriting ქართულად და ინგლისურ ენებზე
  • საჭიროების შემთხვევაში ვებ-დეველოპერთან თანამშრომლობა
  • შედეგების ყოველთვიური ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის ახალი მიდგომების ტექნიკების მოძიება, დანერგვა, განვითარება