49_48f73a5b.jpg

gushagi.ge

მეტი
48_c674c32b.jpg

ყოველდღიური მართლმსაჯულება რეგიონებში - მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია

მეტი
cover_3_17b48bb0.jpg

სტატუსმეტრი 6.0

მეტი
44_d814c3e9.jpg

სტატუსმეტრი 5.0

მეტი
30_6c7c2695.jpg

ტრენინგი მედიისთვის სასამართლოს ეფექტიანობის ინდექსის შესახებ

მეტი
42_34330b6c.jpg

სასამართლოს ეფექტიანობის ინდექსის განხილვა

მეტი
41_3fe871e3.jpg

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გამჭვირვალობის ხარისხი კიდევ უფრო გაუარესდა

მეტი
37_bd35811e.jpg

🎬 "მოსამართლეები ზეწოლის ქვეშ" ▶ დოკუმენტური ფილმის ჩვენება თბილისში და შთაბეჭდილებები სამოსამართლო აქტივიზმზე

მეტი

სტატისტიკა

დანიშნულ მოსამართლეთა რაოდენობა

მოსამართლეთა ვაკანსიების რაოდენობა

საქართველოს სასამართლოების რუკა

კონტაქტი

კონტაქტი

პროექტი CourtWatch.ge დაფინანსებულია ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED) მიერ