ორგანიზაციის დირექტორი

სამართლებრივი ანალიტიკოსი

სამართლებრივი ანალიტიკოსი

სამართლებრივი კონსულნტანტი

სამართლებრივი მკვლევარი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ტექსტების რედაქტორი

მონიტორინგის კოორდინატორი

ნათია კაპანაძე

გამგეობის წევრი

რაისა ლიპარტელიანი

გამგეობის წევრი

თამარ ჭეჭელაშვილი

გამგეობის წევრი