სასამართლო პროცესების მონიტორინგი 2022-2023

სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა. ეს ხელს უწყობს მოქალაქეების მიმართ მოსამართლეების ანგარიშვალდებულების და საზოგადოების მხრიდან სისტემისადმი ნდობის გაზრდას, ასევე, განსხვავებული შეხედულებების გათვალისწინებას.

საზოგადოების ჩართულობისა და სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს სასამართლოს გუშაგმა, USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით, 76 მოხალისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩართო მონიტორინგის პროცესში. 10 თვის განმავლობაში მოხალისეები დაესწრნენ 1341 სასამართლო პროცესს, რომელთა მონიტორინგის შედეგები ანგარიშში აისახა.

გორის რაიონული სასამართლოს პროცესების მონიტორინგი 2021

2021 წლის სექტემბერში ორგანიზაციამ USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით დაიწყო 2-თვიანი პროექტი „მოქალაქეთა მიერ სასამართლოს მონიტორინგის წამოწყება“, რომლის უმთავრეს ამოცანას სასამართლოს განვითარების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტის შექმნა წარმოადგენდა. პროექტი ფოკუსირებული იყო მხოლოდ გორის რაიონულ სასამართლოზე, სადაც მოხალისეთა მიერ სასამართლო პროცესების მონიტორინგი ჩატარდა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პირველი მცდელობა საქართველოში, როდესაც მოხალისე მოქალაქეები შევიდნენ სასამართლო დარბაზებში პროცესების მონიტორინგის მიზნით. „საქართველოს სასამართლოს გუშაგის“ მოხალისეები გორის რაიონულ სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს ესწრებოდნენ 2021 წლის 18 ოქტომბრიდან 5 ნოემბრის ჩათვლით, საერთო ჯამში დააკვირდნენ 69 სასამართლო სხდომას (აქედან სისხლის სამართლის საქმე - 38, სამოქალაქო - 26, ხოლო ადმინისტრაციული - 5 საქმე).