ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი: ს.ს “თიბისი ბანკი”
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების ანგარიში: GE41TB7818736020100005
მიმღების სახელი: საქართველოს სასამართლოს გუშაგი