საქართველოს სასამართლოს გუშაგი კომპლექსურად შეისწავლის ნეპოტიზმისა და კრონიზმის ხელშემწყობ ფაქტორებს მთლიანად სასამართლო სისტემაში. ამასთანავე, კვლევის შედეგად შეთავაზებული იქნება პრობლემის გადაჭრის კონკრეტული გზები.

პროექტის მიზანი: სასამართლო სისტემაში ნეპოტიზმისა და კრონიზმის პრევენციის ხელშეწყობა.

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი