პროექტი მიზანია საქართველოს სასამართლოს გუშაგის გაძლიერება სასამართლო პროცესების სამოქალაქო მონიტორინგის მიმართულებით, რაც მიღწეული იქნება ორგანიზაციის თანამშრომლების ინდივიდუალური სწავლებით, მოხალისეების ტრენინგით და მონიტორინგის მეთოდოლოგიაზე მუშაობის პროცესში საფუძვლიანი მხარდაჭერით. შესაბამისად, ჩატარდება სასწავლო ვიზიტები როგორც საქართველოში, ასევე - პოლონეთში.

დონორი: პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდი, RITA - “რეგიონი გარდამავალ პერიოდში” პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის.
პროექტის პარტნიორი: Court Watch Polska
ვადები: 01/03/2022 - 31/03/2023
ბიუჯეტი: PLN 8,820