108 ვაკანტური ადგილი საერთო სასამართლოების სისტემაში.