9 ნაბიჯის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

11.04.2024

დოკუმენტი გამოცემულია „სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის“ შიდა პროექტის „გაწევრების მოლაპარაკებების გახსნა ევროკავშირთან“ ფარგლებში.

დოკუმენტი მომზადებულია შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: „საქართველოს რეფორმების ასოციაცია“(GRASS), „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ (ISFED), „საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი” (GFSIS), „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი (DRI)“, „სასამართლოს გუშაგი“, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ (GYLA), „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“ (SJC), „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ (GDI), „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI), „მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი” (GMC), „საფარი“