სტატუსმეტრი 6.0 - როგორ მიდის საქართველო ევროკომისიის 12 პირობის შესრულებისკენ

15.09.2023