მოსამართლეთა დეფიციტი და ვაკანტური ადგილები სასამართლოში

16.08.2023