22.10.2022

სასამართლოს გუშაგის ბრიფინგი - საქმეთა გაჭიანურების პრობლემა ქუთაისის სასამართლოში