30.11.2023

სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობა

სასამართლოს გუშაგის მიერ მომზადებული მასალები:

სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობა

-----

courtwatch.ge-ს მიერ გავრცელებული და ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალები წარმოადგენს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგის“ საკუთრებას, მათი გამოყენებისას უნდა მიეთითოს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგი“, როგორც წყარო.