საკადრო პოლიტიკა: „ფეის კონტროლი“ (Face Control) სასამართლო სისტემაში

30.11.2023
სასამართლოს გუშაგის მიერ მომზადებული მასალები:

საკადრო პოლიტიკა: „ფეის კონტროლი“ (Face Control) სასამართლო სისტემაში

-----

courtwatch.ge-ს მიერ გავრცელებული და ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალები წარმოადგენს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგის“ საკუთრებას, მათი გამოყენებისას უნდა მიეთითოს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგი“, როგორც წყარო.