11.01.2023

აუთვისებელი თანხები და შეუსრულებელი პრიორიტეტები სასამართლო სისტემაში