01.08.2023

კლანის გავლენების საგანგაშო ტენდენცია საქართველოში