14.02.2023

კანონპროექტი არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებაზე