სტატუსმეტრი 5.0 - როგორ მიდის საქართველო ევროკომისიის 12 პირობის შესრულებისკენ

01.08.2023