მართლმსაჯულების მთლიანი ჯაჭვის სრული დამოუკიდებლობა ევროკავშირის 12 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი წინაპირობაა

02.05.2023