02.05.2023

მართლმსაჯულების მთლიანი ჯაჭვის სრული დამოუკიდებლობა ევროკავშირის 12 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი წინაპირობაა