მოსამართლის 100-ზე მეტი ვაკანსიიდან, კონკურსი მხოლოდ 17 ადგილზე გამოაცხადეს

02.07.2024

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2024 წლის 28 ივნის გამართულ სხდომაზე რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი გამოაცხადა. 

სასამართლოები, სადაც კონკურსი გამოცხადდა

განკარგულების (N1/52) თანახმად, კონკურსი სულ 17 ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადდა, კერძოდ:

 1. ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 2. ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 3. ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 4. გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 5. ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 6. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 7. თელავის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ახმეტის მუნიციპალიტეტში - 1 საშტატო ერთეული;
 8. ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 9. სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 10. საჩხერის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ჭიათურის მუნიციპალიტეტში- 1 საშტატო ერთეული;
 11. სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 12. სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 13. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე - 2 საშტატო ერთეული;
 14. ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 15. ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე - 1 საშტატო ერთეული;
 16. ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე შუახევის მუნიციპალიტეტში - 1 საშტატო ერთეული.

იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 100 ვაკანტური ადგილია მოსამართლეთა თანამდებობაზე, მხოლოდ 17 ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადება აჩენს კითხვებს, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც სასამართლო სისტემაში საქმეთა გაჭიანურება ერთ-ერთიო მწვავე პრობლემაა.

როდის გამოაცხადა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეთა თანამდებობებზე ბოლო კონკურსი?

აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი ბოლოს 2022 წლის 25 ნოემბერს გამოაცხადა, მოსამართლეთა 76 ვაკანტურ თანამდებობაზე. აღნიშნული კონკურსის ფარგლებში თავდაპირველად გასაუბრება დაინიშნა 21 პირთან, თუმცა რამდენიმე მათგანმა კანდიდატურა მოხსნა. საბოლოოდ, კონკურსის შედეგად თანამდებობაზე დაინიშნა 8 მოსამართლე, აქედან:

 • 7 მოქმედი მოსამართლე (რაც იმას ნიშნავს, რომ კონკურსის გზით მოსამართლეებმა მხოლოდ სამუშაო ადგილი (სასამართლო) შეიცვალეს);
 • 1 ახალი მოსამართლე.

ამავე თემაზე ვრცლად: „მოსამართლეთა თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად სასამართლო სისტემაში ახალი კადრი არ შესულა".

ბოლო წლებში საგრძნობლად შემცირდა მოსამართლეობის მსურველთა რაოდენობა. მაგალითად, თუ 2015 წელს 61 ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში 104-მა პირმა წარადგინა განაცხადი, ბოლო შემთხვევაში - 76 ვაკანტურ თანამდებობაზე მხოლოდ 21 მსურველი დარეგისტრირდა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაცია ვრცლად შეგიძლიათ იცილოთ სასამართლოს გუშაგის განცხადებაში.

არსებული რეალობის გათვალისწინებით შესაძლოა ითქვას, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მხოლოდ 17 ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადება არ შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რაც სასამართლოს სისტემის წინაშე დგას, საქმეთა გაჭიანურების პრობლემის დაძლევის თვალსაზრისით, რომლის საბაზისო ღონისძიება სასამართლო სისტემის მოსამართლეთა საჭირო რაოდენობით უზრუნველყოფა უნდა იყოს.

საქართველოს სასამართლოს გუშაგი