03.08.2023

13 ივნისის საკანონმდებლო ცვლილებები საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, რომლებიც არ გაითვალისწინეს