,,საერთო სასამართლოების შესახებ" ორგანულ კანონში ცვლილებების პროექტით რამდენიმე ცალკეული საკითხი გაუმჯობესდა

02.05.2023