02.05.2023

,,საერთო სასამართლოების შესახებ" ორგანულ კანონში ცვლილებების პროექტით რამდენიმე ცალკეული საკითხი გაუმჯობესდა