რა საკითხებზე იმსჯელა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მაისის თვის განმავლობაში