23.06.2022

რა საკითხებზე იმსჯელა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მაისის თვის განმავლობაში