17.12.2022

ტელეეთერი მიხეილ სააკაშვილის სასამართლოს სხდომაზე ჩართვასთან დაკავშირებით