23.07.2022

ბრიფინგი - საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული ხარვეზები სასამართლო სისტემაში