08.07.2022

არასამთავრობო სექტორის შეხვედრა პარლამენტში ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით