27.10.2022

სასამართლოში არსებული დღევანდელი მდგომარეობა