იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 21 მოსამართლე უვადოდ დანიშნა

22.05.2024

2024 წლის 21 მაისს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უვადოდ დანიშნა 21 მოსამართლე, რომლებიც 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადით 2021 წლის 18 ივნისს გამწესდნენ.

სააპელაციო ან რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლე თანამდებობაზე გამწესდება 3 წლის ვადით, კონკურსის საფუძველზე. ამ ვადის გასვლამდე არაუადრეს 2 თვისა და არაუგვიანეს 1 თვისა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, გაამწესოს თუ არა თითოეული მოსამართლე თანამდებობაზე უვადოდ.  

აღსანიშნავია, რომ 21-ვე მათგანის დანიშვნას იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ერთხმად დაუჭირა მხარი. 


უვადოდ დანიშნულ მოსამართლეთა სია: 

1. ეკატერინე ბებია - ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  
2. გიორგი გელაშვილი -თბილისის საქალაქოს სასამართლოს მოსამართლე  
3. სალომე გველესიანი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
4. ალექსანდრე გზირიშვილი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე
5. ეკატერინე ელიაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
6. ნინო ენუქიძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
7. გიორგი თუნაური - ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
8. თეა კალანდაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
9. თორნიკე კაპანაძე - ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  
10. ლიანა კაჟაშვილი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
11. დავით მაკარაძე - გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე  
12. თამარ მჭედლიშვილი- თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
13. ეკატერინე ობოლაძე  - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
14. სალომე სამხარაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
15. რომეო ტყეშელაშვილი- თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
16. ფოლადიშვილი ლიეილა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე - 
17. ლევან ყოლბაია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
18. ნანა შამათავა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
19. ირაკლი ჩიკაშუა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე  
20. მაია ჯავახიშვილი - ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე -  
21. უჩა თოდუა - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე