30.11.2023

ინდივიდუალურ მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე ზემოქმედების ბერკეტები

სასამართლოს გუშაგის მიერ მომზადებული მასალები:

ინდივიდუალურ მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე ზემოქმედების ბერკეტები

-----

courtwatch.ge-ს მიერ გავრცელებული და ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალები წარმოადგენს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგის“ საკუთრებას, მათი გამოყენებისას უნდა მიეთითოს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგი“, როგორც წყარო.