30.11.2023

შეუსრულებელი მისია

სასამართლოს გუშაგის მიერ მომზადებული მასალები:

შეუსრულებელი მისია

-----

courtwatch.ge-ს მიერ გავრცელებული და ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალები წარმოადგენს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგის“ საკუთრებას, მათი გამოყენებისას უნდა მიეთითოს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგი“, როგორც წყარო.