ანგარიში ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების შესახებ

23.01.2023
სასამართლოს გუშაგის ანგარიში რამდენიმე მნიშვნელოვან პრობლემას ეხება. ესენია: 

  • მოსამართლეთა არასაკმარისი რაოდენობა; 
  • მოსამართლეთა მივლინების მექანიზმის არამიზნობრივად გამოყენება; 
  • მოსამართლეთა დაწინაურება შესაბამისი შეფასების გარეშე; 
  • მოსამართლეების მუშაობა სხვა სპეციალიზაციით;
  • მაგისტრატი მოსამართლეების დატვირთულობა; 
  • გაჭიანურებული და სამოქალაქო საპროცესო ვადების დარღვევით განხილული საქმეები; 
  • ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ ორგანული კანონით დაკისრებულ ვალდებულების შეუსრულებლობა; 
  • ერთი და იმავე კატეგორიის მოხელეებისთვის დაწესებული განსხვავებული ფუნქციები და თანამდებობრივი სარგო; 
  • ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მხრიდან საზოგადოებასთან კომუნიკაციისა და გამჭვირვალობის დაბალი სტანდარტი.მიმაგრებული ფაილი: