მოკლე ინფორმაცია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების ავტობიოგრაფიებიდან

27.02.2024

ნახეთ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის თითოეული კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია ცალ-ცალკე:

საქართველოს სასამართლოს გუშაგი