30.11.2023

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ძალაუფლების ევოლუცია, გავლენების ექსპანსია და პრივილეგიები ვალდებულებების გარეშე

სასამართლოს გუშაგის მიერ მომზადებული მასალები:

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ძალაუფლების ევოლუცია, გავლენების ექსპანსია და პრივილეგიები ვალდებულებების გარეშე:-----

courtwatch.ge-ს მიერ გავრცელებული და ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალები წარმოადგენს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგის“ საკუთრებას, მათი გამოყენებისას უნდა მიეთითოს „საქართველოს სასამართლოს გუშაგი“, როგორც წყარო.